Kỷ niệm 1 năm Manulife và SCB hợp tác độc quyền - ảnh 1

Chỉ sau một năm, doanh thu của kênh hợp tác Bancassurance giữa SCB-Manulife đã vượt hơn kỳ vọng và được đánh giá là một trong những mối liên kết thành công nhất trên thị trường bảo hiểm nhân thọ. Hiện các sản phẩm của Manulife đã hiện diện tại tất cả chi nhánh và phòng giao dịch của SCB trên cả nước.

Ông Paul Nguyễn, Tổng Giám đốc Manulife Việt Nam, chia sẻ: “Mối quan hệ SCB-Manulife có thể được xem là một trong những quan hệ hợp tác độc quyền Bancassurance thành công nhất tại Việt Nam. Tại Manulife, hoạt động kinh doanh và doanh thu mới từ kênh Bancassurance đang vượt xa kế hoạch đề ra. Sự thành công này là nhờ vào việc phối hợp chặt chẽ, sự cam kết và tập trung cao độ của ban điều hành từ hai phía SCBManulife”.