Thỏa thuận được công bố hướng tới một quan hệ hợp tác lâu dài nhằm cung cấp những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho các khách hàng của hai bên. Cụ thể, trong giai đoạn đầu tiên, hai bên sẽ triển khai sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tín dụng của Prudential đối với những khoản vay thế chấp và tín chấp tại MB. Theo đó, khách hàng vay tại MB có thể yên tâm khi nghĩa vụ tài chính với ngân hàng sẽ được đảm bảo trong trường hợp chết hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn. Sản phẩm này được áp dụng tại gần 100 điểm giao dịch của MB trên toàn quốc.

Sau đó, hai bên sẽ tiếp tục triển khai mô hình hợp tác, trong đó tư vấn viên bảo hiểm của Prudential sẽ giới thiệu sản phẩm tới khách hàng ngay tại các chi nhánh của MB, giúp khách hàng của ngân hàng dễ dàng tiếp cận các sản phẩm bảo hiểm khác nhau của Prudential phù hợp với nhu cầu tài chính của mình. Ngoài ra, Prudential và MB sẽ tiếp tục tìm hiểu và khai thác những cơ hội hợp tác khác có lợi cho đôi bên trong tương lai.

Song song đó, Công ty BHNT Hàn Quốc (Việt Nam, gọi tắt là Korea Life) cũng vừa khai trương chi nhánh miền Trung tại TP Buôn Ma Thuột, Dăk Lăk. Đây là văn phòng thứ sáu của Korea Life tại Việt Nam. Dự kiến Korea Life sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới đến Khánh Hòa, Bình Định, Đà Nẵng nhằm cung cấp các sản phẩm bảo hiểm mang tính tiết kiệm và bảo vệ cho khách hàng miền Trung.

P.NGUYỄN