LienVietPostBank tài trợ Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 - ảnh 1
Ông Hồ Nam Tiến, Phó TGĐ LienVietPostBank (hàng trước, thứ hai bên trái) tham gia lễ ký kết.

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng là một trong những dự án cấp bách góp phần giải quyết tình trạng thiếu điện cho miền Nam sau năm 2020 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư.

LienVietPostBank là một trong năm ngân hàng (cùng ABBank, Agribank, HDBank, TPBank) tham gia đồng tài trợ cho Nhà máy điện Vĩnh Tân 4 với tổng vốn tài trợ của năm bên là 5.400 tỷ đồng (LienVietPostBank tham gia 500 tỷ đồng) nhằm thanh toán hợp đồng EPC và các chi phí khác. Trong lĩnh vực sản xuất điện, LienVietPostBank đã tham gia tài trợ cho nhiều dự án, như: Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng, Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Thủy điện Xekaman 1 và 3 (Lào)...