Manulife Việt Nam (công ty bảo hiểm nhân thọ lớn nhất tính theo vốn điều lệ) vừa tiếp tục chi trả thêm 68 tỉ đồng lãi suất cho các khách hàng đã mua sản phẩm bảo hiểm có chia lãi trước ngày 1-1-2006, nhờ vào kết quả kinh doanh vượt trội và đầu tư hiệu quả trong năm 2017.

Khoản bảo tức đặc biệt nói trên sẽ được chi trả cho những khách hàng tham gia các sản phẩm bảo hiểm có chia lãi: An Khang Thành Tài, An Mỹ Thành Tài, An Hưng Thành Tài, Phúc An Khang, Phúc An Mỹ, Phúc An Hưng, Phúc Mỹ, Phúc Mỹ Toàn Diện, Bảo hiểm hỗn hợp Chăm Sóc Toàn Diện/Toàn Diện Ưu Việt, Bảo hiểm hỗn hợp 10/15/20 năm, Bảo hiểm hỗn hợp đến năm 55/60 tuổi; hợp đồng phát hành trước ngày 1-1-2006 và vẫn còn hiệu lực vào ngày 31-12-2017.

Cùng kỳ năm ngoái, Manulife cũng đã trả thêm khoản bảo tức trị giá 58 tỉ đồng cho các khách hàng mua sản phẩm bảo hiểm có chia lãi. Như vậy, bên cạnh việc được Manulife bảo vệ, khách hàng còn được đảm bảo lãi suất ổn định theo từng năm, được chia thêm bảo tức hấp dẫn.