Manulife Việt Nam và Bảo hiểm Bảo Long ký hợp tác
Công ty TNHH Manulife Việt Nam - (Manulife Việt Nam) và Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (Bảo Long) vừa ký kết bản ghi nhớ hợp tác nhằm tạo điều kiện để hai công ty khai thác các cơ hội tiềm năng và cùng tham gia nhiều hình thức hợp tác đa dạng trong thời gian tới.

Ông Paul Nguyễn, Tổng Giám đốc Manulife Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi rất hài lòng khi cùng Bảo Long phối hợp nhằm tạo ra thêm nhiều giá trị mới cho khách hàng. Sự hợp tác này sẽ giúp khách hàng đạt được ước mơ và nguyện vọng của mình”.

Ông Phan Quốc Dũng, Tổng Giám đốc Bảo Long, cho biết: “Đây là hợp tác đầu tiên của chúng tôi với một công ty bảo hiểm nước ngoài. Tôi tin rằng bản ghi nhớ này sẽ mở đường cho các cơ hội kinh doanh bền vững và hiệu quả nhằm mang đến cho khách hàng các sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm tốt nhất”. 

NM