Lãi suất áp dụng cho chứng chỉ USD này bằng mức cao nhất, lên đến 4,10%/năm cho kỳ hạn chín tháng; 4%/năm cho kỳ hạn sáu tháng và 3,90%/năm cho kỳ hạn ba tháng.

Điểm thuận lợi khi mua các chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn của Maritime Bank là nếu hết hạn mà khách hàng không tới để nhận gốc và lãi, chứng chỉ tiền gửi sẽ được tự động đáo hạn sang tiết kiệm linh hoạt với kỳ hạn tương đương tại thời điểm đó. Chứng chỉ tiền gửi cũng cho phép khách hàng dễ dàng chuyển nhượng, cho, tặng. Bên cạnh đó, khách hàng cũng có thể dùng chứng chỉ tiền gửi để ký quỹ, cầm cố vay vốn, chiết khấu như một tài sản thế chấp tại ngân hàng...

PHI LÂN