Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm của VPBank
(PLO)- Hãng định mức tín nhiệm Moody’s Investors Service đã nâng mức xếp hạng tiền gửi dài hạn và xếp hạng nhà phát hành của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) từ B3 lên B2.

Mức đánh giá tín dụng cơ bản (BCA) của VPBank cũng được Moody's điều chỉnh, nâng lên mức b3 từ caa1 trước đó. Moody’s đánh giá VPBank đã có những tiến bộ đáng kể trong việc thu hồi nợ, giảm trái phiếu VAMC, cải thiện chất lượng khoản vay và kiểm soát rủi ro của các khoản nợ có vấn đề.

Được biết, VPBank đã công bố kết quả kinh doanh ba tháng đầu năm 2017. Trong đó tổng tài sản hợp nhất tăng gần 230.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt hơn 1.900 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 1.520 tỷ đồng. Ngoài ra các chỉ tiêu kế hoạch trọng yếu năm nay của VPBank đã được thông qua. Trong đó tổng tài sản dự kiến đạt 280.000 tỷ đồng, cho vay khách hàng đạt 182.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 6.800 tỷ đồng và nhiều chỉ tiêu khác.

MT