NCB: Tiếp tục tăng trưởng khởi sắc và bền vững
(PLO)- Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 với hầu hết các chỉ tiêu rất khả quan hơn so với cùng kỳ năm trước.

NCB: Tiếp tục tăng trưởng khởi sắc và bền vững - ảnh 1

Hoạt động cho vay và huy động từ khách hàng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao hơn mức bình quân thị trường. Cụ thể: huy động đạt 51.000 tỉ đồng, tăng gần 20% và cho vay đạt 32.000 tỉ đồng, tăng hơn 20% so với năm 2016. Thu nhập lãi thuần - lũy kế cả năm đạt 1.117,5 tỉ đồng, tăng trưởng ở mức 20% so với cùng kỳ. Đặc biệt, việc lựa chọn thời điểm cơ cấu lại danh mục đầu tư chứng khoán phù hợp đã mang lại mức lợi nhuận hơn 110 tỉ đồng, tăng gấp hơn ba lần so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận thuần từ kinh doanh đạt gần 265 tỉ đồng, tăng 26% và lợi nhuận trước thuế tăng gấp hai lần so với năm 2016. 

Nhằm tăng cường năng lực tài chính và tạo nền tảng bền vững cho việc thực hiện thành công chiến lược tái cơ cấu theo định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, NCB tiếp tục dành phần lớn lợi nhuận kinh doanh cho việc trích lập dự phòng cũng như xử lý các tồn đọng trước tái cấu trúc. 

NM