(PL)- Để đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng lớn mạnh và bền vững, Ngân hàng Bản Việt mời gọi ứng viên tham gia ứng tuyển vào các vị trí sau đây:

 

Năm giám đốc/phó giám đốc chi nhánh tại TP.HCM, Vũng Tàu, Phan Thiết, Kiên Giang; 15 chuyên viên/nhân viên quan hệ khách hàng tại các chi nhánh trên toàn quốc; 10 giao dịch viên tại Hà Nội, TP.HCM, Phú Quốc, Cà Mau, Vũng Tàu, Nha Trang, Tây Ninh, Đồng Nai. Các vị trí tại hội sở chính: Chuyên viên tài chính, chuyên viên tiếp thị điện tử; chuyên viên thu hồi nợ thẻ tín dụng; chuyên viên dịch vụ khách hàng; chuyên viên chuẩn chi; chuyên viên báo cáo quản trị; ...

Chi tiết mô tả từng vị trí, vui lòng xem tại website Ngân hàng Bản Việt: https://vietcapitalbank.com.vn/tuyen-dung. Nhận hồ sơ đến hết 30-9-2015. Ứng viên nộp hồ sơ online qua email tuyển dụng của Ngân hàng Bản Việt: tuyendung@vietcapitalbank.com.vn với nội dung tiêu đề email và tên files đính kèm ghi rõ: Địa điểm làm việc_Chức danh ứng tuyển_Họ và tên.

QUANG HUY