Thông tin trên vừa được ông Phạm Doãn Sơn, Phó Chủ tịch Trường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc LienVietPostBank, công bố tại buổi tiếp xúc và trao đổi với các nhà đầu tư, diễn ra chiều 2-10 tại TP.HCM.

Ngày 5-10: 646 triệu cổ phiếu LPB lên sàn UPCoM - ảnh 1LPB kỳ vọng một sự chuyển mình lớn sau khi lên sàn.

Theo ông Nguyễn Đức Hưởng, Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank: "Lên sàn chính là để minh bạch, nhiều người giám sát mình hơn và mình sẽ được tốt hơn. Lên sàn cũng là để thực hiện ý tưởng chiến lược mới của ngân hàng với phương châm: Mới - Lớn - Minh bạch và An toàn và xoay quanh bốn trụ cột chính: quy mô tổng tài sản, quản trị nguồn nhân lực, hiện đại hóa và quản trị điều hành theo chuẩn mực quốc tế... LienVietPostBank dự kiến sẽ duy trì tăng trưởng bình quân khoảng 30%/năm cả về nguồn vốn và sử dụng vốn...".