Đối với tính năng ký hợp đồng trực tuyến này, khách hàng đã từng có khoản vay tại Home Creadit sẽ được nhân viên tư vấn gọi đến mời vay và khách hàng có thể yêu cầu được ký hợp đồng trực tuyến cho khoản vay này. Mọi chi tiết về khoản vay, khách hàng sẽ được tư vấn viên giải thích và đưa đề nghị vay vốn của khách hàng lên hệ thống.

Kể từ đầu năm 2017, Home Credit triển khai thêm tính năng giải ngân khoản vay tiền mặt qua tài khoản, cho phép khách hàng có tài khoản ở bất kỳ ngân hàng nào tại Việt Nam, sau khi ký hợp đồng vay tiền mặt có thể yêu cầu giải ngân tiền vào tài khoản ngân hàng của mình.