Công ty Bảo hiểm Liberty triển khai chương trình “Nhân đôi an tâm” nhằm mang đến một cuộc sống an toàn hơn cho mọi người.

Theo đó, khách hàng mua bảo hiểm vật chất xe ô tô hoặc bảo hiểm sức khỏe cho cá nhân, gia đình hoặc nhóm nhỏ trong thời gian từ ngày 2-6 đến 31-7 sẽ được tặng bảo hiểm tai nạn cá nhân với mức trách nhiệm 100 triệu đồng/người. Cụ thể, khi mua bảo hiểm vật chất xe ô tô Liberty AutoCare cho xe du lịch dưới chín chỗ, khách hàng sẽ được nhận thêm bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe với số tiền bảo hiểm 100 triệu đồng/chỗ. Còn những khách hàng mua bảo hiểm sức khỏe cho cá nhân, gia đình hoặc nhóm từ năm người trở xuống (bao gồm bảo hiểm sức khỏe tiêu chuẩn Liberty MediCare và bảo hiểm sức khỏe cao cấp Liberty HealthCare) sẽ được nhận thêm bảo hiểm tử vong và thương tật vĩnh viễn do tai nạn 24/7 với số tiền bảo hiểm 100 triệu đồng/người.

NG.MẪN