Nhiệt điện Duyên Hải quan tâm đến bảo vệ môi trường
(PLO)- Tính đến nay, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, thuộc Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã trồng hơn 12.500 cây xanh các loại xung quanh nhà máy, kho than, bãi thải xỉ, khu quản lý vận hành.

Trong tháng 11-2020, công ty đã phối hợp với chính quyền huyện Trà Cú (Trà Vinh) trồng hơn 100 cây sanh tại khuôn viên nhiệt điện Duyên Hải 1 và 3.

Trong những năm qua, song song với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công tác bảo vệ môi trường luôn được Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đặc biệt quan tâm bằng nhiều giải pháp hiệu quả. Các nhà máy do Công ty quản lý đều đã được đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Trong quá trình vận hành, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải cũng đã định kỳ thực hiện quan trắc giám sát môi trường, lắp đặt sơ đồ công nghệ và bảng thông tin điện tử truyền số liệu ra ngoài để công khai, minh bạch các thông tin về môi trường của dự án.

Ngoài ra, công ty cũng tiếp tục thực hiện tốt công tác mở cửa tiếp đón các đoàn tham quan của chính quyền và người dân địa phương đến tham quan, kiểm tra, giám sát công tác vận hành nhà máy.

Đặc biệt, từ khi tiếp nhận và vận hành các nhà máy, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã thường xuyên trồng cây để phủ xanh các khu vực xung quanh nhà máy, góp phần bảo vệ môi trường và mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

TVP