Trong Tuần lễ sách hay này sẽ trưng bày và giảm giá 20%-70% của hơn 200 đầu sách đã từng đoạt giải vàng, giải bạc về sách hay trong năm 2008 (có chữ ký của tác giả).

NSĐT