Phát triển nghề cho thanh thiếu niên khó khăn Hải Phòng
Đồng hành với tổ chức Tầm nhìn thế giới tại Việt Nam, Công ty LG Electronics vừa phát động chương trình “Phát triển nghề cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn tại Hải Phòng”. 

Đây là một hoạt động xã hội nhằm phát triển sinh kế cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn cũng như hỗ trợ giáo viên triển khai các phương pháp giảng dạy mới giúp học sinh nâng cao kiến thức và thực hành ứng dụng. Chương trình bao gồm đào tạo, dạy nghề, định hướng nghề nghiệp cũng như giới thiệu việc làm cho các thanh thiếu niên có độ tuổi 15-24 ở Hải Phòng.

Cạnh đó, LG còn cam kết thành lập hai thư viện cho trẻ em ở Hải Phòng, trao tặng thư viện điện tử cho bốn trường cao đẳng. Chương trình triển khai từ năm 2017 đến 2020 với tổng ngân sách 225.367 USD.

Chỉ tính riêng năm 2017, LG sẽ tài trợ cho các trường cao đẳng bốn thư viện máy tính mới và trao tặng 50 suất học bổng trị giá 3 triệu đồng/suất…

NM