Theo đó, Manulife Việt Nam sẽ cung cấp các chương trình huấn luyện phù hợp cho các nhân viên được MDB chỉ định; xây dựng chương trình huấn luyện, tiếp thị và phát triển kênh phân phối sản phẩm nhân thọ. Việc hợp tác này góp phần hỗ trợ MDB triển khai mô hình dịch vụ tài chính một cửa, có thể cung cấp đồng thời các dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm và đầu tư. Theo kế hoạch, chương trình triển khai trước tại TP.HCM, Hà Nội, sau đó là toàn bộ khu vực ĐBSCL.

l Manulife Việt Nam vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2012 với tốc độ tăng trưởng ấn tượng, doanh thu phí bảo hiểm mới quy năm đạt 718 tỉ đồng, tăng 19% so với năm 2011. Tổng doanh thu phí bảo hiểm năm 2012 đạt 2.154 tỉ đồng, tăng 22% so với năm 2011, cao gần gấp đôi mức tăng trưởng chung của toàn thị trường.

NGỌC CHÂU