Theo đó, khách hàng của HLBVN có thể tiếp cận các sản phẩm bảo hiểm của Prudential thông qua mạng lưới Ngân hàng HLBVN tại TP.HCM, Hà Nội và Bình Dương. Với sự kiện này, Prudential tiếp tục ưu tiên phát triển thông qua kênh phân phối qua ngân hàng. Ông Jack Howell, Tổng Giám đốc Prudential Việt Nam, cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng vì đã thiết lập mối quan hệ chiến lược với thêm một ngân hàng uy tín toàn cầu như Ngân hàng Hong Leong…”.

NGỌC CHÂU