Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) và VISA hợp tác cùng Ngân hàng OceanBank lắp đặt thiết bị chấp nhận thẻ tại các cửa hàng xăng dầu.

Trước mắt, thẻ được chấp nhận thanh toán thí điểm ở 16 đại lý xăng dầu của PV Oil tại TP.HCM và hai đại lý ở Hà Nội. Sau đó triển khai rộng rãi ở các đại lý khác. Dịp này, OceanBank tặng voucher ưu đãi mua xăng trị giá 20.000 đồng cho chủ thẻ VISA có đơn giá từ 50.000 đồng trở lên. Chương trình áp dụng đến ngày 21-11.

MINH TÚ