Trên đây là một phần trong chương trình quà tặng Giáng sinh của ILA và chỉ diễn ra trong các ngày 10, 11 và 12-12. Chương trình không áp dụng cho các lớp Anh ngữ du học. Hãy liên lạc (08) 39290100 để biết thêm chi tiết và nhận được mức giảm giá tốt nhất.

P.NGUYỄN