Chương trình nhằm khuyến khích tiết kiệm nước sạch bằng việc giảm số lần xả trong mỗi lần giặt quần áo. Qua đó giúp thay đổi nhận thức, hành vi của người dân về việc tiết kiệm nước và bảo vệ nguồn nước sạch. Điều này thể hiện cam kết của Unilever trong việc thực hiện Kế hoạch phát triển bền vững nhằm giảm thiểu tác động đối với môi trường, như giảm một nửa lượng nước liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm của Unilever trước năm 2020. Ngoài ra, Comfort còn trao tặng giải thưởng Comfort yêu nước sạch cho trường học có nhiều học sinh tham gia phong trào tiết kiệm nước nhất. Đây là hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi vẽ tranh toàn quốc Bảo vệ nguồn nước là bảo vệ cuộc sống do Bộ TN&MT phát động.

NGỌC CHÂU