Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm có với mức tăng trưởng ấn tượng, đạt 59% mục tiêu lợi nhuận của năm 2019.

Kết thúc 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của LienVietPostBank ghi nhận con số ấn tượng 1.116 tỷ đồng, bằng 181% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 59% mục tiêu kế hoạch năm 2019. Có được kết quả khả quan này là vì ngân hàng thay đổi cơ cấu nguồn thu, dẫn đến tỷ trọng thu nhập từ các mảng kinh doanh chủ đạo phát huy hiệu quả rõ rệt.

Sáu tháng, LienVietPostBank lợi nhuận 1.116 tỷ đồng - ảnh 1Lợi nhuận từ nguồn thu thuần dịch vụ, ngoại hối có chuyển biến tích cực

Thu nhập lãi thuần của LienVietPostBank tăng trưởng mạnh (đến ngày 30-6), bằng 128% so với cùng kỳ năm trước nhờ cân đối, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu vào/đầu ra và tận dụng lợi thế mạng lưới rộng khắp để phát triển bán lẻ. Thu thuần dịch vụ, hoạt động ngoại hối chuyển biến tích cực, cao hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước nhờ đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ mới, triển khai nhiều chương trình thúc đẩy hỗ trợ nhu cầu của khách hàng. Dự kiến đến cuối năm 2019, thu thuần dịch vụ đạt mức cao nhất trong 11 năm hoạt động của ngân hàng.

Ngoài ra, LienVietPostBank đã có những biện pháp quản lý chi phí, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả. Trên cơ sở phát triển ổn định vững chắc, cùng với đà tăng trưởng ấn tượng trong 6 tháng đầu năm, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng vào việc hoàn thành mục tiêu lợi nhuận năm 2019.