Giải thưởng dựa trên các tiêu chí cụ thể bao gồm mục tiêu tăng trưởng bền vững, đường lối phát triển, quản trị chiến lược và kinh doanh bền vững, an toàn và phúc lợi của nhân viên, sự gắn kết với đối tác và vai trò hỗ trợ sự phát triển bền vững trong khu vực.

Shinhan Finance nhận giải thưởng Phát triển bền vững năm 2020  - ảnh 1Ông Oh Tae Joon, Phó tổng giám đốc Shinhan Finance và giải thưởng Công ty tài chính phát triển bền vững tốt nhất Việt Nam năm 2020.

Shinhan Finance được đánh giá cao nhờ tinh thần “Tài chính nhân văn”, xây dựng nền tảng kinh doanh dựa trên việc cho vay phục vụ tiêu dùng và đời sống. Hoạt động của doanh nghiệp này không chỉ xoay quanh yếu tố lợi nhuận mà còn quan tâm đến sự thịnh vượng chung lâu dài, đồng thời góp phần củng cố hệ thống tín dụng quốc gia.