Theo đó, khách hàng sẽ được cung cấp những giải pháp trọn gói chỉ qua một lần giao dịch, đồng thời trải nghiệm sự kết hợp hoàn hảo dịch vụ giữa ngân hàng và bảo hiểm. 

Ông Paul Nguyễn, Tổng Giám đốc Manulife Việt Nam, chia sẻ: “Sức mạnh và tầm nhìn của hai công ty chúng tôi bổ sung rất tốt cho nhau, đặc biệt là chúng tôi cùng hướng tới việc cung cấp những trải nghiệm vượt trội cho khách hàng của mình”. Bên cạnh các sản phẩm ưu việt của Manulife Việt Nam, hai bên sẽ tập trung nỗ lực để xây dựng những sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu riêng của khách hàng Techcombank, cả về tính toàn diện và giá trị vượt trội.

Ông Nguyễn Lê Quốc Anh, Tổng Giám đốc Techcombank, cho biết mối quan hệ hợp tác này là một phần trong chiến lược tổng thể của ngân hàng để cung cấp những giải pháp tài chính tốt, toàn diện. Mục tiêu đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng.