Thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam - TP.HCM, Thái Tuấn đã chuyển đến các lực lượng hải quân nhằm chia sẻ khó khăn và góp thêm tinh thần cho các chiến sĩ nơi đây.

TT