Thay cách điện Composite 220 kV Cà Mau - Bạc Liêu - ảnh 1Đường dây 220 kV Nhà máy điện Cà Mau - Bạc Liêu (hai mạch).

Công trình đường dây 220 kV Nhà máy điện Cà Mau - Bạc Liêu có chiều dàì 75 km, gồm 202 trụ điện vận hành năm 2009, đi qua địa bàn Cà Mau và Bạc Liêu. Đường dây nằm trong khu vực ven biển, trong thời gian vận hành sứ cách điện truyền thống, sứ dễ bị nhiễm bẩn do sương muối vào mùa khô hằng năm và là tác nhân chủ yếu gây sự cố cho đường dây vào đầu mùa mưa. Công tác bảo dưỡng các đường dây truyền tải điện khu vực từ Nhà máy điện Cà Mau rất khó khăn do tình hình cung ứng điện liên tục, không thể cắt điện để công tác. Để đảm bảo đường dây vận hành an toàn, liên tục, ổn định, tin cậy, cần phải thay cách điện hiện hữu bằng loại cách điện phù hợp.

Công trình hoàn thành đúng tiến độ, góp phần quan trọng trong việc cung cấp điện an toàn, liên tục, hạn chế nguy cơ sự cố, hạn chế cắt điện bảo dưỡng đường dây, giảm tổn thất điện năng trên lưới.