Với chương trình “Nhắn tin miễn phí cả ngày”, sau năm tin nhắn (nội hoặc ngoại mạng) đầu tiên gửi đi mỗi ngày, bạn sẽ được nhắn thoải mái tới 500 tin nhắn nội mạng cho thời gian còn lại trong ngày. Cho đến khi đạt tới ngưỡng tối đa, cước phí thông thường đối với tin nhắn mới tiếp tục được tính.

NM