Công ty TNHH Toshiba Carrier - Thái Lan(viết tắt là TCTC) luôn đặt tầm quan trọng của chất lượng sản phẩm và dịch vụ lên hàng đầu.
Công ty TNHH Toshiba Carrier - Thái Lan(viết tắt là TCTC) luôn đặt tầm quan trọng của chất lượng sản phẩm và dịch vụ lên hàng đầu. TCTC biết rằng đã có những thông báo của một nhà phân phối trước đây liên quan đến máy điều hòa không khí Toshiba mã hàng RAS-10N3A-V và đề nghị rằng, nếu khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến sản phẩm nêu trên, xin vui lòng liên hệ với Đại lý Dịch vụ được ủy quyền của chúng tôi là Công ty TNHH Điều hòa Không khí Carrier Việt Nam (viết tắt là Carrier Việt Nam) như nêu trong phiếu bảo hành kèm theo sản phẩm của quý khách.

Công ty TNHH Toshiba Carrier - Thái Lan

Công ty TNHH Điều hòa Không khí Carrier Việt Nam (viết tắt là Carrier Việt Nam) rất hân hạnh phục vụ người tiêu dùng Việt Nam với tư cách là Đại lý Dịch vụ được ủy quyền duy nhất tại Việt nam của thương hiệu máy điều hoà không khí Toshiba do Công ty TNHH Toshiba Carrier - Thái Lan (viết tắt là TCTC) sản xuất. Carrier Việt Nam cam kết giải quyết bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến máy điều hoà không khí Toshiba. Khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ trong phiếu bảo hành sản phẩm hay tại số 48 Nguyễn Thông, phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh (số điện thoại văn phòng: 848 39.314.700 và e-mail: carriervietnam@carrier.utc.com).

Công ty TNHH Điều hòa Không khí Carrier Việt Nam