(PLO)-Về việc mời chào giá tư vấn đầu thầu về dự án xử lý rác bằng công nghệ đốt phát điện.

Căn cứ văn bản số 10181-CV-VPTU, ngày 11-12-2018 của Văn phòng Thành ủy và văn bản số 3812/VP-DA, ngày 6-5-3029 của Văn phòng UBND TP.HCM về Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu để chọn tư vấn đấu thầu về dự án xử lý rác bằng công nghệ đốt phát điện, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM thông báo:

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy và UBND TP.HCM, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM mời quý đơn vị chào giá tư vấn đấu thầu kèm hồ sơ năng lực trên cơ sở Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu để chọn tư vấn đấu thầu về dự án xử lý rác bằng công nghệ đốt phát điện, gửi về Tài nguyên và Môi trường TP.HCM trước ngày 19-5-2019.

Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng kế hoạch – Tài chính (Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM): số 63 Lý Tự Trọng, quận 1, TP.HCM.

TDV