Ngày 13-7, HSG cho biết, trong tháng 6, đơn vị này ước doanh thu 2.121 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 105 tỉ đồng. Tính chung quý III NĐTC 2019 – 2020 HSG ước đạt 6.825 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 307 tỉ đồng.

Như vậy, chín tháng NĐTC 2019 – 2020, doanh thu HSG ước đạt 19.189 tỉ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ, đạt 69% kế hoạch niên độ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế HSG 9 tháng ước đạt 689,7 tỉ đồng, tăng 149% so với cùng kỳ, hoàn thành 172% kế hoạch niên độ.

Kết quả kinh doanh này là khả quan trong bối cảnh kinh tế đang bị tác động bởi đại dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhưng HSG vẫn nằm trong số ít doanh nghiệp ngược dòng bứt phá.