Tổng giám đốc EVNNPT làm việc với Truyền tải điện 4
Mới đây, ông Vũ Ngọc Minh - Tổng giám đốc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã chủ trì họp kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2017 tại Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4).

Tại cuộc họp, ông Võ Đình Thủy, Giám đốc PTC4 cho biết, trong 7 tháng năm 2017, PTC4 đã thực hiện 602 tỉ đồng (đạt 75 % so với kế hoạch), giải ngân 437 tỉ đồng (đạt 54,5 % so với kế hoạch), đóng điện 4 dự án, khởi công 1 dự án, phê duyệt quyết toán 4 dự án, hoàn thành 152 công trình giá trị 196 tỉ đồng (đạt 75% so với kế hoạch), chỉ tiêu tổn thất đạt 1,13%, thấp hơn 0,01% so với kế hoạch.

Chỉ đạo cuộc họp, ông Vũ Ngọc Minh đề nghị PTC4 nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanhđầu tư xây dựng năm 2017 vượt kế hoạch được giao; hoàn thành 100% khối lượng và giá trị sửa chữa lớn thuộc kế hoạch 2017, đồng thời triển khai kế hoạch sửa chữa lớn 2018 để đảm bảo vận hành an toàn trong mùa mưa 2018…

NGỌC DUNG