Ông Nguyễn Trường Giang, Tổng Giám đốc Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện (PTI), vinh dự có mặt trong Top 100 nhà quản lý xuất sắc 2014.

Đây là giải thưởng uy tín, được thực hiện thường niên trên quy mô toàn khu vực ASEAN với sự ủng hộ của lãnh đạo cao cấp của hai nước Việt Nam và Lào. Chương trình nhằm cổ vũ, tôn vinh các nhà quản lý, điều hành xuất sắc có tinh thần dám nghĩ dám làm, lao động sáng tạo, hiệu quả công tác cao. Đồng thời tích cực tham gia hoạt động xã hội từ thiện, góp phần quan trọng vào sự phát triển của đất nước và khu vực. Buổi lễ tôn vinh diễn ra vào tháng 7-2014 tại thủ đô Vientian (Lào).

MINH TÚ