Chợ Công nghệ và Thiết bị thường xuyên (Techmart Daily) vừa ký kết hợp đồng ghi nhớ với Công ty Michealis GmbH & Co. KG về việc chuyển giao công nghệ lò đốt rác thải bệnh viện.

Theo đó, phía Michealis GmbH & Co. KG sẽ cung cấp hệ thống lò đốt công nghệ cao, công suất 20-150 kg rác/giờ. Tàn tro từ lò còn lại xấp xỉ khoảng 5%-10% của lượng rác ban đầu. Theo báo cáo từ 22 đơn vị trực thuộc Sở Y tế, tổng khối lượng chất thải y tế hàng ngày đạt gần chín tấn.

BÁ HUY