Hệ thống này bao gồm phần cứng, phần mềm, thiết bị đầu cuối kết nối Internet băng rộng qua 3G và cáp quang. Theo đó, nhân viên bán hàng, giám sát bán hàng của Vinamilk sẽ được trang bị máy tính bảng có kết nối 3G, hệ thống định vị toàn cầu (GPS) và camera số. Khi tiếp xúc với điểm bán, những thông tin liên quan về tình hình hàng hóa, tiền hàng... sẽ được cập nhật ngay. Kết hợp với bản đồ số, cán bộ giám sát bán hàng cũng có thể biết được vị trí, tuyến đường di chuyển và hoạt động thăm viếng điểm bán của toàn bộ nhân viên bán hàng. Đồng thời, các thông tin về hoạt động trên toàn tuyến kinh doanh được cập nhật liên tục nhằm giúp cấp quản lý nắm bắt được tổng thể và ra quyết định kịp thời với những biến động thị trường.

NGỌC CHÂU