VIB hiện tiếp tục đẩy mạnh triển khai gói 2.500 tỉ đồng cho vay ưu đãi bất động sản, mua ô tô, doanh nghiệp siêu nhỏ cho vay tiêu dùng...

Theo đó, khách hàng có nhu cầu vay mua, xây dựng, sửa chữa nhà hoặc vay phục vụ sản xuất kinh doanh, mua ô tô tại VIB với khoản vay từ 2 tỉ đồng trở lên sẽ được hưởng lãi suất ưu đãi từ 7,99%/năm trong sáu tháng đầu, áp dụng mức lãi suất 9,99%/năm cho sáu tháng tiếp theo. Với khoản vay từ 1 tỉ đến 2 tỉ đồng, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất 9,99%/năm không đổi trong 12 tháng đầu. Đặc biệt, khách hàng sẽ không phải trả phí định giá tài sản nếu không được phê duyệt khoản vay và sẽ không thu hồi lãi suất ưu đãi nếu khách hàng trả nợ trước hạn. Sau thời gian ưu đãi, mức lãi suất sẽ được áp dụng theo lãi suất công bố của VIB tại từng thời điểm.

YT