Đó là mục tiêu tiên phong được Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM, các doanh nghiệp tích cực hưởng ứng và đạt kết quả tốt trong sáu tháng đầu năm 2010.

Đây cũng là một trong những nội dung được nêu ra tại hội nghị “Báo cáo tổng kết sáu tháng đầu năm và phương hướng hoạt động sáu tháng cuối năm 2010” do Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM tổ chức ngày 20-7.

Để thực hiện được điều này, hiệp hội đã phối hợp tổ chức các chương trình hỗ trợ, huấn luyện, đào tạo và xây dựng thương hiệu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp; thực hiện các chương trình kết nối doanh nghiệp với nhau, doanh nghiệp với lãnh đạo TP và đẩy mạnh các chương trình thông tin truyền thông. Hiệp hội còn chú trọng phát triển truyền thông thông tin của hiệp hội, xây dựng website chuyên nghiệp hơn, thông tin được cập nhật liên tục, xây dựng bản tin điện tử hằng tuần; nhanh chóng xúc tiến việc thành lập trung tâm giới thiệu hàng xuất khẩu, khu phức hợp…

Hội nghị đã đưa ra phương hướng cụ thể cho sáu tháng cuối năm như triển khai nghị quyết Đại hội V của Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM với khẩu hiệu: “Đoàn kết - Đổi mới - Hợp tác - Phát triển”; tiếp tục cuộc vận động Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện chương trình hành động “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt” và chương trình hoạt động chào mừng ngày Doanh nhân Việt Nam…

VŨ YẾN