Văn hóa doanh nghiệp, nền tảng phát triển bền vững - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ phát động cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam hồi cuối năm 2016. 

Diễn đàn là dịp để lãnh dạo Chính phủ gặp gỡ, trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp về văn hóa doanh nghiệp, đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng phát triển văn hóa doanh nghiệp trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Qua đó, nâng cao nhận thức, quán triệt sâu rộng về vị trí và tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp, xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp, đánh giá thực trạng và tìm các giải pháp tiên tiến để phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam đúng tôn chỉ, mục đích đề ra.

Diễn đàn cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” do Thủ tướng Chính phủ phát động; chào mừng Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20-10), Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10) và Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (10-11).

Kết thúc diễn đàn sẽ có chương trình Gala Diner và lễ công bố: Bộ tiêu chí đánh giá văn hóa doanh nghiệp Việt Nam; Quy chế tôn vinh “Doanh nghiệp văn hóa tiêu biểu”…