Công ty LD Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Vietcombank (VCBF) vừa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký lập Quỹ Đầu tư cân bằng chiến lược VCBF (quỹ VCBF-TBF) và ngày đầu tiên bắt đầu giao dịch của quỹ VCBF-TBF là 2-1-2014.

Quỹ VCBF-TBF là quỹ mở đầu tiên trên thị trường Việt Nam, đồng thời đầu tư vào trái phiếu và cổ phiếu. Lợi nhuận tham chiếu của quỹ VCBF-TBF là trung bình cộng giữa tỉ lệ tăng trưởng của VN-Index và lợi nhuận của trái phiếu Chính phủ 10 năm. Số tiền tối thiểu để đầu tư vào quỹ chỉ với 5 triệu đồng cho lần mua đầu tiên và 1 triệu đồng cho các lần mua tiếp theo. Không có hạn chế số tiền tối đa được đầu tư vào quỹ.

Chứng chỉ quỹ sẽ được phân phối bởi Viecombank (Chi nhánh TP.HCM), Chứng khoán Vietcombank và Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn (tại TP.HCM và Hà Nội).

 NG.MẪN