Trước đó, trong bản báo cáo tài chính năm 2018 của Vietbank đệ trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay đã mang về một bức tranh tươi sáng với kết quả kinh doanh cho thấy nhiều hoạt động không những đạt mà còn vượt kế hoạch đề ra trước đó.

Vietbank đặt mục tiêu lợi nhuận 2019 tối thiểu đạt 500 tỷ đồng - ảnh 1

Cụ thể, Tổng tài sản: Đạt 51.672 tỷ đồng, tăng 24% so với đầu năm và vượt kế hoạch đề ra trước đó là 106%. Dư nợ đạt 35,495 tỷ đồng, tăng 24% so với đầu năm, đạt 100% kế hoạch đề ra. Huy động từ khách hàng đạt 39.855 tỷ đồng, tăng 27% với đầu năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 401 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng  kỳ năm trước và vượt kế hoạch năm là 34%.

Đặc biệt, trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang xem xét thận trọng việc phát triển mạng lưới nhằm đảm bảo các ngân hàng thương mại hoạt động an toàn, hiệu quả, hỗ trợ thực hiện thành công nhiệm vụ tái cơ cấu hệ thống TCTD theo chỉ đạo của Đảng và Chính phủ. Vietbank đã đáp ứng các tiêu chuẩn năng lực tài chính, năng lực quản trị, điều hành, hoạt động an toàn, hiệu quả và được NHNN cấp phép mở mới 5 chi nhánh và 13 phòng dịch và Vietbank nỗ lực hoàn tất khai trương hoạt động trước 30/06/2019.

Kết quả 2018 đúng là một làn gió tươi mát mang đến động lực rất lớn cho Vietbank sau những nỗ lực rất lớn và đã hái được trái ngọt. Đây cũng là cơ sở cho Vietbank đặt ra mục tiêu năm 2019 rất tham vọng cụ thể: Tổng tài sản: đạt tối thiểu 60.000 tỷ đồng (Tăng 16% so với năm trước); Huy động tiền gửi của khách hàng: đạt tối thiểu 47.000 tỷ (Tăng 18% so với năm trước);  Dư nợ tín dụng: tăng đủ theo hạn mức NHNN Việt Nam phân bổ; Lợi nhuận trước thuế: đạt tối thiểu 500 tỷ đồng (tăng 25% so với năm trước); Tỷ lệ nợ xấu thấp hơn 2%; Hoàn thành đưa vào sử dụng hệ thống ngân hàng lõi hiện đại.