Giải thưởng “Nhân ái Việt Nam” được tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, có nhiều đóng góp cho công tác nhân đạo, xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa trên toàn quốc.

Trong đó, Tập đoàn VinaCapital được nhận giải thưởng cao quý này do những đóng góp thiết thực cho xã hội, cho sự phát triển bền vững và hạnh phúc cộng đồng trong nhiều năm như tài trợ cho Quỹ Vì người nghèo TP.HCM, Quỹ Vì người nghèo TP Hà Nội, Quỹ Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM; tham gia các hoạt động cứu trợ nạn nhân bão lụt, chương trình xây dựng nhà tình thương, bệnh viện, trao học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học... Ngoài ra, Quỹ VinaCapital Foundation (VCF) đã hỗ trợ mổ tim cho trẻ em nghèo trên các tỉnh, thành.

NG.MẪN