Tập đoàn VinaCapital vừa hoàn tất thương vụ mua lại 50% cổ phần của Công ty Liên doanh VinaProjects.

Theo đó, VinaCapital toàn quyền sở hữu VinaProjects và vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ mang tính chiến lược với đối tác. Được biết VinaProjects được thành lập như là một công ty liên doanh giữa tập đoàn VinaCapital và inProjectsGroup; hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ về quản lý xây dựng, dự án, quy hoạch đô thị và quản lý công trình tại Việt Nam.

Ông Don Lam, Tổng Giám đốc VinaCapital, cho biết: “Giờ VinaCapital đã sở hữu 100% cổ phần của VinaProjects và chúng tôi vẫn tiếp tục giữ quan hệ đối tác chặt chẽ với inProjectsGroup để có thể cùng tham gia đấu thầu vào các dự án thích hợp tại thị trường Việt Nam và các quốc gia khác trong khu vực Đông Dương”.

MINH TÚ