Tập đoàn VinaCapital tổ chức Hội nghị các nhà đầu tư 2011 nhằm cập nhật tình hình năm 2011 và triển vọng cho năm tài chính tiếp theo. Sau hội nghị, các nhà đầu tư tham quan nhiều dự án bất động sản của VinaCapital tại TP.HCM và khu vực lân cận.

Ông Andy Ho, Giám đốc Điều hành, Trưởng bộ phận đầu tư, cho biết VinaCapital đang thực hiện các thương vụ với Diageo và Cognita. Đây là các tập đoàn quốc tế chuyên về đồ uống và điều hành các trường tư thục.

Đặc biệt, VinaCapital cũng có nhiều hoạch định trong năm tới như tiếp tục đầu tư vào các công ty tư nhân và công ty niêm yết; huy động vốn cho quỹ trái phiếu và quỹ đầu tư tư nhân; chi trả cổ tức…

Về lĩnh vực bất động sản, VinaCapital tiếp tục đầu tư xây dựng các dự án như khu biệt thự Ocean Villas, Dune Residences, WTC Đà Nẵng, khu đô thị Mỹ Gia tại Nha Trang…

NGỌC CHÂU