Tập đoàn VinaCapital nhận được giấy chứng nhận “Văn phòng xanh” do tổ chức WWF Greater Mekong trao tặng vì triển khai thành công hệ thống quản lý môi trường tại văn phòng ở TP.HCM.

Mục đích hướng đến giảm thiểu gánh nặng môi trường thông qua việc giảm lượng khí thải carbon, chất thải. Theo đó, VinaCapital đã thực hiện chương trình này với kết quả giảm 50% lượng tiêu thụ nước uống đóng chai, 5% năng lượng tiêu thụ và 15% lượng giấy sử dụng.

MINH TÚ