VPBank: 9 tháng đầu năm, lợi nhuận 5.635 tỉ đồng - ảnh 1

Kết quả này cho thấy ngân hàng có nhiều khả năng sẽ đạt chỉ tiêu lợi nhuận 7.200 tỉ đồng và trở thành một trong các ngân hàng hoạt động hiệu quả nhất. Cụ thể, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của VPBank tính tới ngày 30-9 đạt 5.635 tỉ đồng, tăng 79% so với cùng kỳ năm trước và đạt 78% kế hoạch năm.

Lợi nhuận đạt được chủ yếu đến từ việc tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng đã tăng 48% so với cùng kỳ năm trước, đạt 17.574 tỉ đồng. Thu nhập lãi thuần trong chín tháng đầu năm tăng 41%, đạt 14.944 tỉ đồng. Nguồn thu từ phí dịch vụ cũng là một điểm sáng khi tăng tới 84%, đạt 1.035 tỉ đồng. Thu từ các khoản nợ đã xử lý rủi ro đạt 735 tỉ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, tốc độ tăng của chi phí hoạt động (33%) thấp hơn rất nhiều so với mức tăng của tổng thu nhập hoạt động. Tỉ lệ chi phí trên thu nhập cũng giảm từ mức 39% cuối năm 2016 xuống còn 36% vào thời điểm cuối tháng 9. Tỉ lệ nợ xấu của riêng ngân hàng ở mức 2,60%.

Các chỉ số trên cho thấy chiến lược tập trung vào phân khúc bán lẻ, phục vụ khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng vẫn tiếp tục phát huy hiệu quả cao…” - lãnh đạo VPBank nhấn mạnh.