VPBank giảm lãi suất cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
(PLO)- Từ ngày 11-1, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) giảm lãi suất cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) hoạt động trong các lĩnh vực được chính phủ ưu tiên, như: ngành hàng tiêu dùng, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến, chế tạo và môi trường. Mức giảm 0,5%-1%.

Quyết định giảm lãi suất của VPBank được đưa ra sau khi Thủ tướng Chính phủ đề nghị các ngân hàng xem xét khả năng tiếp tục giảm lãi suất để doanh nghiệp SME dễ tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng trong năm 2018, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Trước đó, tháng 7-2017, VPBank đã giảm 0,5%-1% lãi suất cho vay ngắn hạn đối với các doanh nghiệp SME. Quyết định giảm lãi suất lần này cho thấy VPBank luôn hỗ trợ tích cực đối với nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ, không chỉ ở những sản phẩm tài chính đa dạng, phù hợp với nhu cầu khách hàng mà còn ở lãi suất thấp nhằm giúp doanh nghiệp giảm chi phí vốn đầu vào.

Đ.N