Năm nay, giải thưởng được trao cho 100 doanh nghiệp dựa trên các tiêu chí bảo vệ thương hiệu, chất lượng sản phẩm, dịch vụ; kết quả kinh doanh; năng lực lãnh đạo; nguồn nhân lực; năng lực đổi mới; tính bền vững, ổn định của doanh nghiệp. Được biết đây là lần thứ hai liên tiếp VPBank nhận giải thưởng uy tín này.

NGỌC CHÂU