VPBank nhận giải thưởng về thanh toán quốc tế
Ngân hàng The Bank of NewYork Mellon (BNY Mellon) vừa trao tặng giải thưởng Ngân hàng có chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc năm 2012 cho Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Giải thưởng nhằm tôn vinh những ngân hàng có chất lượng thực hiện các giao dịch thanh toán quốc tế. Đây cũng là lần thứ bảy liên tiếp VPBank được vinh dự trao tặng giải thưởng uy tín này.

Theo đánh giá, VPBank luôn đảm bảo tất cả điện giao dịch đều được tự động xử lý tại BNY Mellon theo quy trình, an toàn, thông suốt, hạn chế tối đa rủi ro hoặc chậm trễ có thể xảy ra đối với các giao dịch thanh toán quốc tế.

NGỌC CHÂU