VPBank xin ý kiến cổ đông niêm yết sàn chứng khoán - ảnh 1

Nội dung chính của phiếu lấy ý kiến là đề nghị các cổ đông biểu quyết về hình thức đăng ký và niêm yết cổ phiếu Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD).

Theo VPBank, việc niêm yết cổ phiếu VPBank trên thị trường chứng khoán sẽ có nhiều ưu điểm hơn so với đăng ký giao dịch Upcom. Do đó ngân hàng muốn trình đại hội đồng cổ đông cả việc đăng ký giao dịch Upcom để có thể đăng ký giao dịch trước khi hoàn tất các thủ tục để niêm yết.

Theo quy định về công bố thông tin, tất cả tổ chức tín dụng hiện đều là các công ty đại chúng quy mô lớn nên phải thực hiện công bố thông tin về quản trị công ty như các tổ chức đang niêm yết‎.

Nếu được cổ đông chấp thuận, VPBank sẽ thực hiện các thủ tục để đăng ký chứng khoán và có thể đăng ký giao dịch luôn trong năm nay.