Các trạm này sẽ thu thập dữ liệu chất lượng cao về bức xạ mặt trời và nâng cao tính chính xác của việc ước tính nguồn năng lượng mặt trời. Các dữ liệu này sẽ được công bố và cung cấp trực tuyến miễn phí, dự kiến sẽ khuyến khích và hỗ trợ các nhà đầu tư quan tâm đến việc xây dựng nhà máy điện mặt trời. Việc lắp đặt các trạm được triển khai ở Bắc Ninh, Đà Nẵng, Bình Thuận, Đồng Nai, Đắk Lắk.

WB và EVN hợp tác phát triển năng lượng tái tạo - ảnh 1 Các chuyên gia WB và đại diện EVN khảo sát đặt trạm đo năng lượng mặt trời tại Sông Bình, huyện Bắc Bình, Bình Thuận.

Ông Ousmane Dione, Giám đốc WB tại Việt Nam cho biết, chi phí sản xuất điện mặt trời đang giảm xuống trên khắp thế giới. Việt Nam đang có một bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy một môi trường thuận lợi cho việc xây dựng nhanh và sản xuất điện sạch. WB sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về điện năng của đất nước với các giải pháp tái tạo bền vững như phát triển thủy điện, tiết kiệm năng lượng hơn trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp và tăng tính hiệu quả của lưới điện trong truyền tải và phân phối.