Yahoo! Vietnam vừa khai trương 10 điểm cà phê Internet tại TP.HCM và Hà Nội nhằm phục vụ nhu cầu người dùng Internet tại Việt Nam.

Cụ thể, Yahoo! Vietnam đầu tư cho các đơn vị kinh doanh cà phê Internet thông qua việc trang trí, sửa chữa, làm mới mặt bằng...

Bên cạnh đó, đào tạo nhân lực để tư vấn và hướng dẫn khách sử dụng các dịch vụ Internet. Yahoo! phấn đấu tăng gấp đôi lượng người sử dụng Internet tại Việt Nam (đạt 35%) vào năm 2010.

TR.H.