Ngày 25-6, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu (UBKT) mới đây đã họp, xem xét và thi hành kỷ luật một số đảng viên thuộc Đảng bộ VKSND tỉnh và Chi bộ VKSND các huyện Nậm Nhùn, Phong Thổ, Sìn Hồ.

Theo đó, UBKT quyết định cách chức Bí thư Chi bộ VKSND huyện Phong Thổ, nhiệm kỳ 2015-2020, đối với ông Đỗ Văn Hiếu, Viện trưởng VKSND huyện Phong Thổ.

Hình thức kỷ luật này cũng được áp dụng đối với ông Nguyễn Văn Cường, Kế toán trưởng VKSND tỉnh, Chi ủy viên Chi bộ 4, nhiệm kỳ 2017-2020.

Sáu cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo, gồm: Lò Văn Vượng (Viện trưởng VKSNND huyện Nậm Nhùn), Nguyễn Trọng Hùng (Ủy viên UBKT Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Phó trưởng Phòng 1), Nguyễn Hữu Toàn (Kiểm sát viên Phòng 1), Bàn Văn Hòa (bảo vệ), Nguyễn Văn Vũ (lái xe VKSND tỉnh) và Nguyễn Minh Đức (lái xe VKSND huyện Sìn Hồ).

Ngoài ra, UBKT quyết định khiển trách đối với ông Vũ Đức Hoàng, Kiểm sát viên Phòng 1, VKSND tỉnh.

Đặc biệt, UBKT đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật Đảng đối với ông Nông Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND  tỉnh, và ông Nguyễn Văn Trường, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, VKSND tỉnh.

Ở một diễn biến khác, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tam Đường quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư Chi bộ VKSND huyện, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với ông Hoàng Đình Đạt, Huyện ủy viên, Viện trưởng VKSND huyện Tam Đường.

Cùng với đó, ông Nguyễn Đình Trình, đảng viên Chi bộ VKSND huyện Tam Đường cũng bị thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Về lý do kỷ luật, 13 cán bộ nêu trên đã vi phạm nghiêm trọng trong thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.